Web Builder

Produkter

Titta gärna närmare på våra produkter som vi erbjuder

Lärportal - LMS

Söker du en lärplattform att använda för kompetensförsörjning i din organisation?

Vi har förpackat ett av världens mest använda LMS, Moodle, i tre nivåer med olika prestanda till bra priser. Skulle inte de passa dig har vi erfarenhet av många andra LMS som NetCompetence, SABA, Sharepoint LMS med flera.

Rapid Factory

Rapid Factory är vårt namn på en enkel process vi skapat för att snabbt och effektivt skapa rapid eLearning.
I den har vi dokumenterat processflöden, verktyg och stöd för en kundgemensam projekthantering. Det här sammantaget ger en mycket kostnadseffektiv produktion.

WebPUMT

Professor Lars-Eric Uneståhl är grundare till begreppet ”Mental träning” och en världsauktoritet på området. Han har under många år drivit utbildningen ”Personlig kompetensutveckling genom mental träning” (PUMT) som ger människor verktyg och möjligheter att forma den framtid de önskar. Maincon har i samarbete med Skandinaviska Ledarhögskolan (SLH) utvecklat en ny version kallad - WebPUMT.

rePULSE

rePULSE har tillsammans med oss på Maincon tagit fram en onlineversion av deras mycket populära grundutbildning. Syftet är att sprida kunskap om impulskontroll och ge individen verktyg att hantera sig själv och sina medmänniskor.

Hyr en Lärportal - LMS

Kom igång snabbt och enkelt! Vi står för portalen – Ni fokuserar på att utbilda!

Vi installerar hela plattformen antingen i ert IT-system eller att vi hostar för er externt.

Ni kan fokusera på er kompetens — utan att bekymra er för tekniken! Vi kan flera Learning Management System som är öppen källkod (Open Source). Dessa har inga licenskostnader, vilket innebär ett mycket prisvärt alternativ totalt sett. Moodle är ett exemepel — designat för sunda pedagogiska principer som hjälper utbildare att skapa effektiva utbildningar.


Ett LMS utgör kärnan i ditt kompetensutvecklingssystem.

Utbilda - samarbeta - kommunicera!

En utbildningsportal för alla tänkbara utbildningssituationer: 

  • Traditionell lärarledd utbildning 
  • Helt webbaserad utbildning 
  • Blandat lärande 


Vi tillhandhåller tekniken!

Ni står för innehållet i utbildningen. 

Vilka kompetenser ska uppnås? 

Hur ska kompetenser uppnås? 

Vilken pedagogik ska användas för att uppnå kompetenser? 


Era behov styr vilka funktioner ni behöver. Börja enkelt och skala sedan upp plattformen när nya behov uppstår. Välj själv moduler efter behov.

Nyfiken på funktioner?

Det finns olika typer av läraktiviteter för att utmana eleverna i deras kompetensutveckling.


Kursadministration - Författa lektionsmaterial - Ladda upp lektionsmaterial - SCORM - Uppgifter - Test - Rapportering och uppföljning - Kalender - Enkäter - Kommunikation via interna meddelandesystem - Chat - Forum - wikis och sociala nätverk.


Ett viktigt inslag i dagens utbildningar är möjligheten att kommunicera med andra elever och omvärlden, givetvis kan eleven gör detta i våra Open Source LMS!Rapid Factory

C3P – Coach – Clean – Convert – Publish

Tack vare lång erfarenhet från både traditionell utbildning och nya lärplattformar har vi effektiva processer, verktyg och infrastrukturer för vår Rapid Factory. 


Rapid Factory bygger på en evolutionär process där alla aktiviteter sker framåtriktat med metodiker och verktyg som automatiserar moment så långt det är möjligt och rimligt.Vi utgår ifrån ett manus i form av en PowerPoint presentation. Manuset vidareutvecklas i verktyg som kan ärva in text, bild och animationer – inga dubbelarbeten!

Vidareutvecklingen omfattar:

  • inspelning av ljud, 
  • synkronisering ljud och animationer, 
  • lägga till interaktioner, övningar och test.

Lärmodulen levereras sedan som en eLearning kurs. 


Vi coachar er i hur man skapar ett pedagogiskt och visuellt powerpoint-underlag. Därefter konverterar vi materialet till färdig lärmodul.