https://mobirise.com/

Vår portfolio

Vi erbjuder en komplett portfolio av olika typer av läraktiviteter för att tillgodose de behov som identifierats. Vi erbjuder allt från utveckling av innehåll till hosttjänst av lärportaler så att ni når ut till era medarbetare och kan följa upp resultat och utvärdera effekter.
Våra olika läraktiviteter är tänkta att kunna användas i ett flexibelt lärande vartsomhelst-närsomhelst-på vilken plattform somhelst. Detta innebär att vi vill leverera produkter som kan användas på Ipad (iOS), Android OS, Mac, PC och Linux.

Vi har processer och metoder som fokuserar på lärmål, kostnadseffektivitet och kvalitet. Vår portfölj av eLearning lösningar med olika egenskaper för att passa de flesta behov. Vi erbjuder en komplett infrastruktur för projektens genomförande. 

  • Molntjänst - för överföring av digitala resurser 
  • Webkonferensverktyg - för snabb och visuell kommunikation samt
  • Lärportal - LMS - för publicering av innehåll

Process och kvalitet i projekten upprätthålls genom att vi följer Maincon utvecklingshandbok och kvalitetsmanual baserad på ISO 9001.

eLearning

eLearning passar utmärkt när nivån på kunskapsmålen är medium till hög. Du når snabbt och enkelt ut till en stor, eller geografiskt spridd målgrupp!
När du efter genomförd utbildning vill göra en uppföljning och skapa program för certifiering, finns det tydliga stöd för detta.
eLearning används dessutom ofta när man vill komplettera lärarledd utbildning med ytterligare en inlärningsform; så kallad ”blended learning”.
Typiska eLearning projekt kan handla om: arbetsrutiner, processer, policyfrågor, introduktionsutbildningar, lednings- och chefsutveckling, försäljning, miljö, säkerhet mm.

Rapid eLearning

eLearning för pressade tidsramar!
Vi brukar säga att Rapid eLearning är mer ett tillvägagångssätt än en slutprodukt. Snabb process och metodik med bibehållen kvalitet på pedagogik, media och teknik.
Här handlar det om att optimera samarbete mellan ämnesexperter och utvecklare.
Rapid eLearning innehåller animationer, interaktioner, övningar/test och speakerröst precis som en traditionell eLearning.
Rapid eLearning är lämpligt i situationer där nivån på kunskapsmålen är låg/medium, samt då man vill nå ut till en stor eller geografiskt spridd målgrupp på kort tid.

Tutorials

Tutorials är en enklare nivå av Rapid eLearning. Interaktivitet och övningar/test plockas bort från lärmodulen, vilket i sin tur ger er en ännu kostnadseffektivare produktion!

Det viktiga för oss i utvecklingen är pedagogik, interaktions- och innehållsdesign som matchar utbildningsmålen och kundens varumärke. Vi vill vara oberoende av verktyg och därmed använda det verktyg som passar kundens behov bäst. Vi använder de ”vanligaste” verktygen i eLearning branschen och här är några exempel: Articulate Storyline, Articulate Presenter, Quizmaker, Engage, Lectora, iSpring, Camtasia, Videoscribe, Filmora.

Simulering

Simulering kan användas när man vill återge komplexa funktioner eller flöden på ett verklighetstroget sätt. Simulering bygger på principen om ”Learning-by-doing”.
Simulering kan till exempel vara en operatörspanel i en processmaskin där praktisk övning är svår att åstadkomma.
Simulering kan även vara t.ex. säljträning där man simulerar ett case som bygger på säljprocess, metodik och kundrelationen. Här används situationer och beslut som viktiga byggstenar.
En simulator byggs i grunden upp kring en simuleringsmodell som har samma egenskaper som det faktiska flödet eller processen.
Simulatorn stödjer den pedagogiska processen från faktakunskap via förståelse till tillämpning.
Simulatorer produceras ofta som "innehåll" till andra läraktiviteter såsom eLearning, Rapid eLearning och interaktiva manualer.
Simulatorer kan också vara del av informellt lärande som publiceras i en lärportal för användning när behovet finns.

Webcast

Webcast är ett format som passar dig som vill lägga ut föreläsningar, inspirerande intervjuer, tal etc. på webben. Omfattningen av en webcast kan vara allt från "lågbudget" till storskaligt professionellt drama. Det är era ambitioner som bestämmer!
Vi har egna resurser för lågbudgetproduktioner och kan erbjuda storskaliga, professionella webcasts genom vårt nätverk av underleverantörer.
Utvecklingskostnaden varierar givetvis om det ska vara professionella skådespelare, men kostnad för leverans och distibrution är alltid låg jämfört med TV.

Blended Learning

Blended Learning kan passa när olika förändringsprogram ska genomföras och tiden när användaren kan vara borta från arbetsplats måste minimeras.
Blended Learning är som det låter; en mix av lärarledd utbildning eller workshops och eLearning, Rapid eLearning, Tutorials, Webcasts etc.
Blended Learning är ett utbildningsformat som säkerställer en långsiktig beteendeförändring på ett effektivt sätt, där användaren själv kan bestämma tempot för sin utveckling.
Mixen av eget ansvar och feedback gör denna utbildningsform effektiv ur ett modernt andragogiskts synsätt.