Mobirise

Välkommen till oss på Maincon

Vi levererar produkter och tjänster för eLearning som utgår från era behov och de utmaningar ni står inför. Vår utmaning är att skapa ett varaktigt lärande som ger verkliga effekter i er vardag och verklighet.

Maincon i ett nötskal

Ta gärna en titt på videon för att få reda på mer om vad vi gör.

Våra lärstrategier bygger på att koppla ihop era affärsmål och prestationer med kompetensbehov hos era medarbetare.

Lärande - Våra lärstrategier

Genom att analysera kompetensbehoven nu och i framtiden hjälper vi er att lyckas med er satsning.
Kompetensbegreppet är centralt i vår lärstrategi. För att lyckas med att få rätt kompetens vid rätt tillfälle anser vi att lärande ska ske så nära vardagen och verkligheten som möjligt, direkt när kompetensen behövs.
Vi tror därför att både formellt och informellt lärande ska, så långt det är möjligt, ske på arbetsplatsen via distribuerat lärande i form av eLearning, blended learning och socialt lärande.
Vår strategi bygger också på att kunna mäta och utvärdera resultaten av era satsningar, d.v.s. att önskade effekter i analysen verkligen har blivit verklighet.

Metoder

Vi arbetar med den beprövade ADDIE-modellen där vi bryter ner effektmål till kompetensmål och vidare till utbildningsmål.
Utbildningsmålen matchas sedan med lämpliga träningsmetoder eller läraktiviteter. Läraktiviteterna struktureras till träningsprogram som sedan publiceras i en lärportal där medarbetare genomför träningsprogrammen.
Ett träningsprogram kan innehålla läraktiviteter för formellt, informellt och socialt lärande.
Träningsprogrammen följs upp och utvärderas i olika nivåer i form av:
• Medarbetares feedback
• Utbildningsmål
• Kompetensmål
• Effektmål

Pedagogik

Läraktiviteternas innehåll designas så att utbildningsmålen tillgodoses. Vi utgår från Maincons pedagogiska grundsyn som är en guideline för oss. Vår pedagogiska grundsyn innehåller:
• Grundläggande teorier om lärande
• Applicering av grundläggande terorier i eLearning
• Pedagogiska och andragogiska strategier och metoder