Maincon - Video

The Maincon Way

Kvalitet, kostnadseffektivitet, pålitlighet och engagemang är mer än bara vackra ord hos oss på Maincon, vi vill verkligen leva efter den devisen och kundens bästa skall alltid stå för våra ögon. Kundens pengar är viktiga och vårt mål är att kunden skall få så mycket effekt som möjligt av sina investeringar.

Läs mer...

  • Era behov är vår utmaning Vi levererar produkter och tjänster som utgår från era behov och de utmaningar ni står
    Läs mer...
  • Vi arbetar med den beprövade ADDIE-modellen där vi bryter ner effektmål till kompetensmål och vidare till utbildningsmål. Utbildningsmålen matchas sedan med
    Läs mer...
  • Läraktiviteternas innehåll designas så att utbildningsmålen tillgodoses. Vi utgår från Maincons pedagogiska grundsyn som är en guideline för oss. Vår
    Läs mer...